Etusivu » Skoottericlubi.com verkkopalveluiden käyttöehdot

Skoottericlubi.com verkkopalveluiden käyttöehdot

Skoottericlubi.com on Suomen Skoottericlubi - Finnish Scooterclub ry:n julkaisema sivusto.

Skoottericlubi.com -sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Skoottericlubi.com pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, tekijänoikeudet mukaan lukien, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita.

Suomen Skoottericlubi ry:llä on oikeus julkaista käyttäjän lähettämiä kirjoituksia ja kuvia Skoottericlubi.com -palstalla, Potkulauta-lehdessä ja muissa medioissaan. Muutoin käyttäjän oikeudet lähettämiinsä kirjoituksiinsa ja kuviinsa säilyvät hänellä itsellään.

Käyttäjä luovuttaa palvelun käyttösopimuksen hyväksyessään käyttöoikeuden painetussa ja sähköisessä muodossa Skoottericlubi.com -palstalla julkaistuun kirjoitukseensa. Käyttäjä hyväksyy käyttösopimuksen palvelun käyttäjäksi rekisteröityessään, kohdassa 'hyväksyn käyttösopimuksen ehdot', ilman erillistä ilmoitusta. Aineistoa ei saa kopioida, jäljentää tai muuten toisintaa kaupalliseen käyttöön ilman oikeudenomistajien lupaa.

Skoottericlubi.com -sivujen sisältöä (tekstiä tai sen osia) ei saa lainata ilman lähteen mainitsemista. Tekstistä tai sen osista saa valmistaa kopion ainoastaan sivun lukemista varten ja tulostaa kappaleen sivusta ainoastaan yksityiseen käyttöön. Skoottericlubi.com sivuilla olevia kuvia tai niiden osia ei saa kopioida eikä levittää missään tarkoituksessa ilman Skoottericlubi.com:in kirjallista lupaa.

PALVELUNTARJOAJAN VASTUU

Skoottericlubi.com:in ylläpito (jäljempänä Skoottericlubi.com) ei vastaa sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Skoottericlubi.com ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Skoottericlubi.com:in toimesta.

Skoottericlubi.com ei tarkista etukäteen sivuillensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä, eikä Skoottericlubi.com ole vastuussa sivuillansa olevasta käyttäjien lähettämästä materiaalista.

Skoottericlubi.com ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Skoottericlubi.com ei vastaa sivujen saatavuudesta.

KÄYTTÄJÄN VASTUUT

Käyttäjä on yksin vastuussa lähettämästään aineistosta, ei Skoottericlubi.com. Käyttäjä vastaa mm. siitä, että hänen lähettämänsä aineisto on julkaisukelpoista, hyvien tapojen ja lain mukaista.

Käyttäjä vastaa kaikista Skoottericlubi.com:n kuluista, jotka aiheutuvat Skoottericlubi.com:lle käyttäjän lähettämän aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Skoottericlubi.com:ia kohtaan. Käyttäjä on korvausvelvollinen Skoottericlubi.com:lle tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistaan.

Skoottericlubi.com:ia ei saa käyttää uhkailun välineenä käyttäjän ja yksityishenkilöiden tai yhteisöjen välisissä kiistoissa. Käyttäjällä ei ole oikeutta esiintyä Skoottericlubi.com:n nimissä missään tilanteessa vaan hän edustaa aina vain itseään.

Joihinkin Skoottericlubi.com:n sivuihin tai palveluihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen palveluun rekisteröitymistä tai sivujen avaamista.

Käyttäjän tulee ymmärtää, että kaikkeen Internetissä kirjoitettuun, julkaistuun ja tallennettuun materiaaliin tulee suhtautua kriittisesti ja objektiivisesti. On syytä muistaa se, että useissa tapauksissa asiat kerrotaan vain yhdestä näkökulmasta. Keskustelupalsta ei tarjoa mitään ehdottomia totuuksia, ainoastaan jäsentensä kirjoittamia viestejä, joista toivotaan olevan jotakin hyötyä lukijoille.

PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET

Skoottericlubi.com varaa oikeuden milloin tahansa estää pääsyn sivuilleen sekä oikeuden muuttaa sivuja tai sulkea sivut.

Skoottericlubi.com voi milloin tahansa poistaa käyttäjän tai hänen lähettämänsä aineiston sivuiltaan ja muokata sitä haluamallaan tavalla asiasta käyttäjälle ilmoittamatta tai hänen lupaansa pyytämättä. Skoottericlubi.com:n aineistoon tekemästä muokkauksesta huolimatta vastuu sen sisällöstä säilyy edelleen vain käyttäjällä.

Skoottericlubi.com voi luovuttaa käyttäjätietoja sekä käyttäjien kirjoittamia julkisia ja yksityisiä viestejä asianosaisille ja viranomaisille mikäli ilmenee esim. häiriköinniksi luokiteltavaa toimintaa foorumilla tai sen ulkopuolella. Kevein perustein tähän ei kuitenkaan ryhdytä vaan esimerkiksi viranomaisten vaatimuksesta.